PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2017 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-883

2018 METŲ ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI