Atnaujinta 2017-11-23

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

bruto (neatskaičius mokesčių)

Darbuotojų pareigos

2016 metų 

vidurkis

2017 metų

II ketvirtis

2017 metų

III ketvirtis 

Gimnazijos administracija 

(direktorius, direktoriaus pavaduotojai,skyrių vedėjos)

929,85 Eur 999,43 Eur 1071,43 Eur
Pagalbos mokiniui specialistai 715,18 Eur 712,32 Eur 729,03 Eur
Mokytojai 677,26 Eur 739,16 Eur 873,62 Eur
Ugdymo aprūpinimo skyriaus darbuotojai 415,99 Eur 422,34 Eur 422,34 Eur