Atnaujinta 2018-01-10

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

bruto (neatskaičius mokesčių)

Darbuotojų pareigos

2016 metų 

vidurkis

2017 metų

III ketvirtis

2017 metų

IV ketvirtis 

Gimnazijos administracija 

(direktorius, direktoriaus pavaduotojai,skyrių vedėjos)

929,85 Eur 1071,43 Eur 1264,13 Eur
Pagalbos mokiniui specialistai 715,18 Eur 729,03 Eur 861,64 Eur
Mokytojai 677,26 Eur 873,62 Eur 1030,85 Eur
Ugdymo aprūpinimo skyriaus darbuotojai 415,99 Eur 422,34 Eur 444,80 Eur