Atnaujinta 2019-01-10

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

bruto (neatskaičius mokesčių)

Darbuotojų pareigos

2018 metų 

vidurkis

2018 metų

III ketvirtis 

2018 metų

IV ketvirtis

Gimnazijos administracija 

(direktorius, direktoriaus pavaduotojai,skyrių vedėjos)

1180,59 Eur
1174,65 Eur
1198,42 Eur
Pagalbos mokiniui specialistai  883,25 Eur 809,46 Eur 1196,70 Eur
Mokytojai 998,41 Eur 970,40 Eur 1234,11 Eur
Ugdymo aprūpinimo skyriaus darbuotojai 464,91 Eur 464,91 Eur 464,91 Eur