Atnaujinta 2020-10-07

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

bruto (neatskaičius mokesčių)

 

2018 metų 

vidurkis

2019 metų

IV ketvirtis

2019 metų

vidurkis

2020 m.

2020 m.

2020 m.
 

I ketvirtis

II ketvirtis

III

ketvirtis

Gimnazijos administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui)

1180,59 Eur

1634,19 Eur

1444,57 Eur

1527,88 Eur

1527,88 Eur

1577,65

Eur

Pagalbos mokiniui

specialistai

883,25 Eur

1232,27 Eur

1206,38 Eur

1241,37 Eur

1241,37 Eur

1270,40

Eur

Mokytojai

998,41 Eur

1410,59 Eur

1341,88 Eur

1427,32 Eur

1427,32 Eur

1476,26

Eur

Ugdymo aprūpinimo

skyriaus darbuotojai

464,91 Eur

667,82 Eur

600,59 Eur

731,68 Eur

731,88 Eur

731,88

Eur