Atnaujinta 2023-01-10

Darbo apmokėjimo tvarka

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

bruto (neatskaičius mokesčių)

  

2020

metų 

vidurkis

2021

metų

vidurkis

2022m 2022m. 2022m.

2022m.

I

ketvirtis

II

ketvirtis

III

ketvirtis

IV

ketvirtis

Gimnazijos administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui)

1618,50

Eur

2100,04

Eur

2430,74

Eur 

2430,74

Eur

2514,18

Eur

2849,40

Eur

Pagalbos mokiniui

specialistai

1317,29

Eur

1395,24

Eur

1609,87

Eur 

1609,87

Eur

1609,87

Eur

1774,42

Eur

Mokytojai

1527,52

Eur

1617,14

Eur

1685,52

Eur 

1685,52

Eur

1687,60

Eur

1862,16

Eur

Ugdymo aprūpinimo

skyriaus darbuotojai

740,16

Eur

760,52

Eur

832,40

Eur 

832,40

Eur

836,03

Eur

945,73

Eur