Atnaujinta 2019-09-02

Administracija

  Ugdymą organizuojančio skyriaus ir ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjai:

 Zita Sabaliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (0,25 et.) ,

ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja (0,75 et.)

 Funkcijos

 

 Irma Vyšniauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (0,25 et.),

ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja (0,75 et.)

 Nuo 2019-04-08 atostogos vaikui prižiūrėti.

 

 Rimantas Jocius, ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas (1 et.)

 Funkcijos