Moksleivių vasara

 Rugpjūčio 9d. gimnazijos mokinių parlamento iniciatyva grupelė mūsų gimnazijos ir savivaldybės aktyvaus jaunimo vyko į pajūrį.

 Vieną dieną praleidome jaunimo savaitės renginiuose Palangoje. Mus pasitiko Palangos atviros jaunimo erdvės ,,Be stogo" darbuotojai ir savanoriai. Susipažinome su erdvės nuolatiniu gyventoju LILO, dalyvavome ekskursijoje ,,Palangos jaunimo keliais", susipažinome su kitų savivaldybių aktyviu jaunimu ir jaunimo darbuotojais. Taip pat dalyvavome diskusijoje ,,Geroji ir blogoji praktika jaunimo politikoje skirtingose savivaldybėse". Dieną baigėme mini fotosesija prie Palangos tilto:)
 Dėkojame Kupiškio r. SJRK Gabijai Jurkėnaitei už kvietimą dalyvauti renginiuose ir Palangos atvirai jaunimo erdvei ,,Be stogo" už svetingą priėmimą ir įdomias veiklas!

Gimnazijos mokinių prezidentas Emilis Kairys

1 2

4 3

Emilio Kairio nuotraukos