Solidarumo bėgimas

 Rugsėjo mėnesį jau aštuntą kartą vyko visuomeninės organizacijos ,,Gelbėkit vaikus'' nacionalinio paramos projekto ,,Solidarumo bėgimas'' renginys.

 Jo tikslas, subūrus vaikus bendrai sportinei veiklai, skatinti solidarumą tarp skirtingų kultūrų, socialinės aplinkos ir įvairaus amžiaus bei surinkti lėšų negalią turinčių vaikų, gyvenančių Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose, mobilumui didinti ir mokytis.
 Aktyviai šiame projekte jau aštuntus metus dalyvauja ir mūsų gimnazijos mokiniai bei mokytojai.
 ,,Solidarumo bėgimas'' - tai unikalus projektas, kurio metu moksleiviai, susivieniję bendrai sportinei veiklai, gali padėti vieni kitiems. Tai ne tik paramos, bet ir sąmoningumo bei pilietiškumo ugdymo ankstyvame amžiuje iniciatyva.
 Nuoširdžiai dėkoju visiems, dalyvavusiems solidarumo bėgime ir prisidėjusiems prie paramos.

Socialinė pedagogė Audronė Matuzevičienė

100 2790 100 2814

100 2817 100 2818

Rimanto Jociaus nuotraukos