Paskutinio skambučio šventė

 Tik nuo mūsų pačių kūrybiškumo priklausė, kaip vyks šių metų pavasario karantino sąlygomis gimnazijos abiturientų paskutinio skambučio šventė.

 Gegužės 22d. abiturientai rinkosi gimnazijos kieme prie paradinio įėjimo atskiromis grupėmis ir skirtingu laiku. Jiems buvo parengta lauko klasė. Abiturientus pasitiko gimnazijos direktorius V. Žilinskas, direktoriaus pavaduotoja Z. Sabaliauskienė, abiturientų kuratorė J. Šepetienė.
 Pirmiausia gimnazijos direktorius pranešė džiugią žinią, kad visi mūsų gimnazijos abiturientai įvykdė vidurinio ugdymo programą ir turi teisę laikyti abitūros egzaminus. Taip pat direktorius pasidžiaugė šių mokslo metų 81-os laidos abiturientų akademiniais, kūrybiniais, sportiniais pasiekimais, linkėjo sėkmės egzaminų sesijoje ir gerų rezultatų.
 Abiturientai buvo palydėti prasmingais muzikiniais kūriniais. Skambėjo L. Vilkončiaus ,,Ar išsaugosi mano meilę”, S. Prūsaičio ,,Likim draugais”, Justino Jaručio daina. Taip pat skambėjo ir šių metų abiturientės Dominykos Malinauskaitės sukurtas muzikos kūrinys.
 Visi abiturientai buvo optimistiški, žvalūs. Vienas, didžiulis jų gyvenimo etapas yra nueitas. Susirasta mokykloje daug draugų, įgyta daug mokslo žinių, įsitraukta į įvairias visuomenines veiklas, ieškota savęs, išgyventa pirmoji meilė. Labai greitai jų gyvenimas jau tęsis kitur. Išėję į kitas veiklas, į kitas sritis ieškos naujų draugų, naujų minčių. Svarbu, kad jau buvę mūsų mokiniai toliau tobulėtų, kad toliau tęstųsi jų patirtys, kad visada turėtų klausimų.

Muzikos mokytoja Astas Remeikienė

100 2045 100 2047

100 2043 100 2044

100 2069 100 2066

Jūratė 100 2090

Gintaro Stankevičiaus nuotraukos