Projektas ,,Sveikata visus metus 2020”

 2019-2020 mokslo metais mūsų gimnazijos bendruomenės nariai dalyvauja projekte ,,Sveikata visus metus 2020'', kurį organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, o projekto partneris yra Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.


 Projekto tikslas - saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius, nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti bendruomenės narius rinktis sveiką gyvenimo būdą.
 Mūsų gimnazijos bendruomenės dalyvavimo projekte uždavinys - sutelkti gimnazistus, pedagogus, kitus specialistus, gimnazistų tėvelius (globėjus, rūpintojus) sveikatos ugdymo veiklai bei skleisti sveikatą stiprinančią informaciją nuotoliniu būdu.
 Projekto organizatoriai skelbia kiekvieno mėnesio iššūkį, o dalyviai atlieka įvairias veiklas. Vasario mėnesio iššūkis ,,Sveikata ne viskas, bet be sveikatos nėra nieko'' (Sokratas), o kovo mėnesio iššūkis ,,Švara - sesutė, sveikata - motutė''. Mūsų gimnazijos kovo mėnesio veiklos įvertintos labai gerai ir išrinktos tarp geriausių projekto mėnesio darbų.
 Labai džiaugiamės pasiekimais ir dėkojame visiems gimnazistams, jų tėveliams, pedagogams, gimnazijos bibliotekininkei Renatai Petrusevičienei už dalyvavimą projekte, pasiūlytas idėjas bei jų įgyvendinimą.
 Dalyvaukite ir būkite sveiki.

Soc. pedagogė, projekto komandos vadovė Audronė Matuzevičienė