Sausio 12-ąją Vilniuje

 Ir šiemet mokytojos Astos Remeikienės iniciatyva grupelė mokinių važiavo į Vilnių ir dalyvavo Laisvės gynėjų dienos paminėjimo renginiuose.

 Laužai degė ir šildė susirinkusius prie televizijos bokšto, prie nacionalinio radijo ir televizijos S. Konarskio gatvėje bei prie Seimo rūmų. Vakarop saliutais buvo pagerbti 14 žuvusiųjų.
Dieną užbaigėme Šv. Jonų bažnyčioje, kurioje buvo atliekamos Mišios ,,In memoriam“. Septynių dalių koncertas parašytas Vaclovo Augustino. Koncerto programą atliko choras ,,Jauna muzika“, Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, choras ,,Adoramus“, solistės Ieva Skorubskaitė ir Ieva Gaidamavičiūtė. Priešpaskutinė koncerto dalis vadinosi ,,Tėve mūsų“. Dirigentas atsisuko į salę, mostelėjo ranka ir suoluose pirmieji sėdėję žiūrovai sinchroniškai atsistojo ir pradėjo giedoti. Po kelių akimirkų visi vienu metu atsistojo. Buvo labai gražu.
 Beje, yra gimnazistų, kurie Laisvės gynėjų dienos paminėjimo renginiuose Vilniuje kartu su mokytoja Asta Remeikiene dalyvauja kiekvienais metais.

Rūta Vizbaraitė, IVd klasė