Psichologo paskaitos

 Lapkričio 26d. gimnazijoje užsiėmimus ,,Patyčių anatomija“ pirmų ir trečių klasių bei IIf ir IIh klasių mokiniams vedė psichologas V. Arvasevičius.

 Mes visi labai skirtingi ir galime visi būti tokie, mano kitoniškumas nėra skirtas kitų aptarimui, kodėl juokiamės iš kito – juk nesame blogi žmonės, kaip pažemindami kitą sustipriname save, turime būti atsargūs savo žodžiais ir poelgiais – kitą lengva sužeisti, atsiprašymo ir apgailestavimo kultūra. Šie ir kiti teiginiai buvo pretekstas atviram psichologo pašnekesiui su mokiniais.

Soc. pedagogė A. Matuzevičienė

100 1318

Gintaro Stankevičiaus nuotrauka