Literatūros pamoka

 Gimnazija bendradarbiauja su Kupiškio viešąja biblioteka, kuri vykdo profesionaliosios kūrybos ir jaunimo meninių iniciatyvų sklaidos Lietuvos regionuose projektą ,,Diagnozė: poetas“, skirtą poeto Valdemaro Kukulo 60-osioms gimimo metinėms paminėti.

 Kovo 15d. vyko literatūros pamoka ,,Poetas, literatūros kritikas, eseistas, kupiškėnas, buvęs mūsų gimnazijos mokinys, XXXVIII laidos abiturientas Valdemaras Kukulas“. Pamokos svečiai buvo poetai, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai Vladas Braziūnas ir Antanas A. Jonynas, poetas, literatūros žurnalo ,,Metai“ vyriausiasis redaktorius Antanas Šimkus, poeto Valdemaro Kukulo kūrybinio palikimo puoselėtoja, žmona Deimantė Kukulienė. Svečiai dalinosi prisiminimais apie savo kolegą, draugą, bendramintį V. Kukulą, skaitė jo poeziją.
 Svečiai pažino poetą V. Kukulą kaip minties poetą, skvarbų ir taiklų literatūros kritiką, darbščiausią ir geriausią lietuvių literatūros išmanytoją, jautrų jaunųjų kūrėjų vertintoją. Ir visada – draugišką, atvirą, tiesų, sąžiningą, bohemišką, retkarčiais vienišą, slėpiningą asmenybę.
 Poetas Vladas Braziūnas pabrėžė, kad V. Kukulas visada turėjo savo nuomonę ir mokėjo ją apginti, mokėjo nagrinėti, čiuopti esmę, formuluoti ir įrodinėti. V. Braziūnas prisiminė, kaip susiėję mėgdavo pabaubti – iš širdies, iki visiško užsimiršimo padainuoti liaudies dainų. V. Kukulas buvo lyrikas, vėliau poezijoje tą lyriką nugalėjo filosofas, kritikas, išminčius.
Labai jautriais ir nuoširdžiais prisiminimais su gimnazistais apie vyrą poetą, judviejų pažintį, draugystę ir meilę pasidalino žmona Deimantė Kukulienė.
 Pamokos metu visi klausėsi paties poeto V. Kukulo skaitomų eilėraščių.
 Išgirdo poetų mintis, samprotavimus apie tai, kaip ,,pasirašo“ eilėraštis.

Mokytoja Jolanta Kireilytė

2019031512 2019031525 2019031541 2019031547

Gintaro Stankevičiaus nuotraukos