Paskaita

 Gimnazijoje dėstoma Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa.

Lapkričio 7d. vyko paskaita diskusija ,,Žmogaus gyvybės vystymasis. Neplanuotas nėštumas, jo išeitys ir pasekmės''. Paskaitą vedė Lietuvos krizinio nėštumo centro lektoriai Gailė Kvietkutė ir Julius Žėkas, o paskaitą organizavo Rokiškio sveikatos biuras. Paskaitoje dalyvavo IIIb ir IIIc klasių mokiniai.
Paskaitos tikslas - ugdyti atsakingą ir pagarbų jaunimo požiūrį į tarpusavio bei lytinius santykius, šeimos kūrimą, grįstą tarpusavio pagarba ir atsakomybe, ugdyti atsakingą požiūrį į tėvystę/ motinystę bei šviesti jaunimą apie besąlygišką žmogaus gyvybės vertę nuo jo pradėjimo iki natūralios mirties. Paskaita truko 2 pamokas.
Gimnazistai paskaitą įvertinimo labai gerai, daugelis sakė, kad buvo įdomu ir naudinga.

Audronė Matuzevičienė, socialinė pedagogė