BRANDOS ATESTATŲ ĮTEIKIMO ŠVENTĖS PROGRAMA
2018 – 07 – 15
(SEKMADIENIS)

14.30 val. LXXIX (79) laidos IVa ir IVb klasių abiturientai renkasi į 110 kabinetą, o IVc ir IVd klasių abiturientai renkasi į mokytojų kambarį dėl dokumentų pasirašymo.
15.15 val. fotografavimasis prie gimnazijos.
15.45 val. eisena iš gimnazijos į Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčią.
16.00 val. brandos atestatų teikimo iškilmės bažnyčioje (šv. Mišios, atestatų įteikimo ceremonija).

Administracija ir Tėvų organizacinis komitetas