BRANDOS ATESTATŲ ĮTEIKIMO ŠVENTĖS PROGRAMA
2018 – 07 – 15
(SEKMADIENIS)

14.30 val. LXXIX (79) laidos IVa ir IVb klasių abiturientai renkasi į 110 kabinetą, o IVc ir IVd klasių abiturientai renkasi į mokytojų kambarį dėl dokumentų pasirašymo.
15.15 val. fotografavimasis prie gimnazijos.
15.45 val. eisena iš gimnazijos į Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčią.
16.00 val. brandos atestatų teikimo iškilmės bažnyčioje (šv. Mišios, atestatų įteikimo ceremonija).

Administracija ir Tėvų organizacinis komitetas

Turininga gimnazistų vasaros pradžia

 Pirmoji vasaros atostogų savaitė Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokiniams buvo tikrai turininga. Birželio 19-21 d. I-IV klasių gimnazistai dalyvavo laisvalaikio užimtumo ir vasaros poilsio, vaikų ir jaunimo socializacijos projekte ,,Pradėk atostogas linksmai“. Projekto tikslas – organizuoti kryptingą mokinių užimtumą, maitinimą, saugumą, ugdyti socialinius įgūdžius, plėsti mokinių akiratį.

skait nykstGimnazijos biblioteka dalyvavo KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto 11-12 klasių mokiniams organizuotame knygų skaitymo konkurse.

Raktai iš paliktų namų

 Birželio 14d. – Gedulo ir vilties diena. Paminėti šią Lietuvos istorijos datą gimnazijos mokiniai, mokytojai, vadovai susirinko į Kupiškio geležinkelio stotį, iš kurios 1941m. birželio 14d. prasidėjo Kupiškio krašto žmonių tremtis į Sibirą.

Ekspedicija ,,Pažinkime Rytų Lietuvą“

Birželio 12-13 dienomis gimnazistai dalyvavo socialinių mokslų ir matematikos ekspedicijoje „Pažinkime Rytų Lietuvą“.